เนื่องจาก วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช  PCG Shoponline จะหยุดส่งสินค้า ตั้งแต่วันที่ 22-23 ตุลาคม 2560
 
และจะเริ่มจัดส่งสินค้าอีกครั้งในวันที่ 24 ตุลาคม 60 
 
 
 
* สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หากท่านแจ้งโอนเงินภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ก่อนเวลา 11.00 น. 
 
ท่านจะได้รับสินค้าในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ท่านจะได้รับสินค้าตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป *
 
 
 
 
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
ทาง PCG ShopOnline จะงดทำการส่งสินค้า
 
 
**สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด และจะเริ่มจัดส่งสินค้า วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป **
 
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ (Hotline : 088-088-3614 , 092-223-7615)

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 
PCG Shop Online Customer Service (Hotline : 088-088-3614 , 092-223-7615) 
 
OPENING HOURS (Monday - Friday , 9.00 -17.00)
(Except Public Holidays)
 
Delivery Zone : Nationwide