เนื่องจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ทางบริษัทฯจะหยุดส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2561
และจะเริ่มจัดส่งสินค้าวันที่ 17 เมษายน 2561 ค่ะ
 
(หากลูกค้าแจ้งโอนเงินภายในวันที่ 11 เมษายน 2561 ก่อนเวลา 13.00 น.
ลูกค้าเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถรับสินค้าได้ภายในวันที่ 14 เมษายน 2561
ส่วนลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทฯเริ่มจัดส่งสินค้าวันที่ 17 เมษายน 2561 ค่ะ)
 
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ (Hotline : 088-088-3614 , 092-223-7615)

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 
PCG Shop Online Customer Service (Hotline : 088-088-3614 , 092-223-7615) 
 
OPENING HOURS (Monday - Friday , 9.00 -17.00)
(Except Public Holidays)
 
Delivery Zone : Nationwide