ติดต่อเจ้าหน้าที่ (Hotline : 092-223-7615)

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

* บริษัทฯคิดค่าจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล(ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม) 50 บาท
ต่างจังหวัด 200 บาท ในการสั่งซื้อต่อครั้ง *
 
 
PCG Shop Online Customer Service (Hotline : 092-223-7615)  
 
OPENING HOURS (Monday - Friday , 9.00 -17.00)
(Except Public Holidays)
 
Delivery Zone : Nationwide